เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าส

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสมทบทุน ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปข้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปข้อมูลการแก้ไขป...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้า

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบหมู่บ้านเพื่อรับรองข้อมูลและตรวจสอบ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมศูนย์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อหารือข้อราชการและงานภาร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อหารือข้อราชการและงานภารกิจเร่งด่วนและติดตามงานโครงกา...

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้รับบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ.ตำบลหนองโก อำเภอกระ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้รับบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ.ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการ ณ. ตำบลหนองโก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการ ณ. ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏิ์นิชา วรัตถ์ปวีรักุล นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่

วันที่29มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏิ์นิชา วรัตถ์ปวีรักุล นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานบัญชีสหกร...

วันที่29 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปียะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนา

วันที่29 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปียะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานบัญชีสหกรณ์ จ.ขอนแก่...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบั...