เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกระนวนมอบพันธุ์พืชผักและสมุนไพรหลัก

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกระนวนมอบพันธุ์พืชผักและสมุนไพรหลัก จำนวน 7 ชนิด ให้กับ อกม. เก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมเกษต

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมเกษตรกรการปลูกพืชเศรษฐกิจ ข้าว ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเบก

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเบกครอบครอบ1ปี ณ.บ้านคำไฮ ตำบลห...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ ออกประชาคมขึ้นทะเบีย

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ ออกประชาคมขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี2563 พืชเศรษฐกิจ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศั

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะกรรมกา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก. แปลงใหญ่ ณ. ศูนย์เรี...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกเยี่ยมการจัดสถา

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกเยี่ยมการจัดสถานที่ศูนย์พร้อมมอบใบเกียรติบ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ตรวจระบปัจจัยการผ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ตรวจระบปัจจัยการผลิตโครงการระบบส่งเสริมการเก...

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนต้อนรับว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโ

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนต้อนรับว่าที่ ร.ต.สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่...

นายวีระศักดิ์ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางอัจฉริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมปร

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น.นายวีระศักดิ์ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางอัจฉริยาภรณ์ จันทดี นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน นำ...