เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมการขึ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชเศรษฐ์กิจ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นาย ปิ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย นาย ปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกตรวจสอบโรคใบด่า

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ออกตรวจสอบโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ.พื้นในพื้นที่...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญการ พร้อมด้ว

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหกิจเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางอัจฉริยาภรณ์ จันทดี นวส...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อหารือข้อราชการและแนะนำในการข

ัวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเพื่อหารือข้อราชการและแนะนำในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชเศรษฐ์ก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ ออกตรวจสอบโรคใบด่างมั

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ ออกตรวจสอบโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ.พื้นที่ตำบลดูนสา...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการต่

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เพื่อหารือข้อราชการต่างๆและติตามงานโ...

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา09.30น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชกา

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา09.30น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอำ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมหมู่ 6,

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมหมู่ 6,7 ตำบลดูนสาด ณ. ศาลากลางบ้า...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคมพืชเศรษฐ์กิจ ข้าว มันสำปะหล...