เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมเ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และพื...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชาคมเกษตรกรประชาค...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมงานพิธีเฉล

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวัน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ ร่วมทัศศึกษาดูง

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ ร่วมทัศศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเศรษฐ์กิจพ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชาคมผ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชาคมผู้ขึ้นทะบียนปลูก ข้าว อ้อย ม...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรใึห้ความรู

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรใึห้ความรู้อาชีพแก่นักเรียนโรงเรียนตำร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเรื่อง

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ประชุมเกษตรกรเรื่องบริการคลินิกพืชและผลิตขยายไต...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ออกประชาคมขึ้นทะเ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ออกประชาคมขึ้นทะเบียนปลูกพืชเศรษฐ์กิจ ข้าว มั...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน ออกประชาคม ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้าว

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน ออกประชาคม ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา หมู...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ ออกพื้นที

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ ออกพื้นที่ตรวจสอบมันสำหลังโรคใบด่างตำ...