เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ เ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชาคม ข้าว มัน อ้อ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทำแผนปฎิบัติการประจำ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ นางวารุภา พรมทา

วันที่ 18 สิงหาคม 256 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา โครงการแก้ไขปัญหาความแก้จนเ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมอบรมเยาวชนศู

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมอบรมเยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกนะนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญกการ เข้าร่วมอบรมโคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกนะนวน มอบหมายให้ นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญกการ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมเ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนประจำปี...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเบกครอบรอบ1ปีเ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินร่วมแจกปัจจัยการผลิตปุ๋ยโคร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ เข้าร่วม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล น...