เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมป

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชาคมออกตรวจแปลงตำบลตรวจสอ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ Applicication survey villa...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมต

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชาคมตรวจสอบพื้นที่ เกษตรกรผู้ขึ้...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมป

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชาคมและตรวจสอบพื้นที่เพาะ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ เข้าประชา

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวกฤษฏ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ เข้าประชาคมและตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตรชนำนาญงา

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจการเกษตรชนำนาญงาน ออกประชาคมตรวจสอบพื้นที่่...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและม

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ร...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนเข้าร่วมจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านฝาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเถอกระนวน เข้าร่วมเวทีเเลกเป

วัน20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเถอกระนวน เข้าร่วมเวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมตร

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมตรวจสอบเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน6...