เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นวส.ปฎิบัติการ ร่วมพิธีมอบ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมขึ้นทะเบ

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคมขึ้นทะเบียนปลูกพืช ข้าวนาปี อ้อยโรง...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฏิบัติการออกประชาคมพร้อมตรวจสอบพ

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฏิบัติการออกประชาคมพร้อมตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืช ข้าวนาปี มันส...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการออกตรวจแปลงลำไย ตำบลด

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการออกตรวจแปลงลำไย ตำบลดูนสาด ตำบลดูนสาด อำเภอกระนว...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการ

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางวารุภา พรมทา นวส.ปฎิบัติการเข้าร่วมประชาคม ขึ้นทะเบียนปลูกพืชพืชตำบลหนองโก หมู่ 3,8,13,16 ตำบลหนองโก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ,นายวิชิต

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนมอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ,นายวิชิต วิชาเงิ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนรับนิเทศงาน สาย3 จาก ทีม

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนรับนิเทศงาน สาย3 จาก ทีมงานจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงาน...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ออกประชาคมตรวจสอบพ

วันที่ 8 กันยายน2563นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.ชำนาญการ ออกประชาคมตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี มันสำปะ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการและดำเนินงานต

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อหารือข้อราชการและดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ ณ. หอประชุมที...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและต

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อหารือข้อราชการและติดตามงานโครงการพร้อมทั้งหารื...