เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมประจำสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 พ.ย. 61 มีดังนี้ เวลา 14.00 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน เตร...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 11 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 พ.ย. 61 มีดังนี้ เวลา 09. 30 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนร่วมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจการเลือกตั้งจ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 10 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27พ.ย. 61 มีดังนี้ นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยนางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการร่วมประชุม...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 9 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27พ.ย. 61 มีดังนี้ นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ร่วมรับฟัง บริษ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่8 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561มีดังนี้ 1. เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนว...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 6 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 16 พ.ย. 61 มีดังนี้ 1. เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง สว.ระดับอำเภอ ณ ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 5 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 12.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมต้อนรับ ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 4 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 13 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนตรวจประเมิณผลผลิตข้าวนาปี 2561 ต.ห้วยโจด,ต.หนองกุงใหญ่,ต.หนองโน,ต.ด...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 3 วันจันทร์ ที 12 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่12พ.ย.61 เวลา10.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนเพื่อวางแผนการปฏิบั...