เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร

                                               

                                         

                                         

                                                         นายวีระศักดิ์  ธิถา

                                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

                                                ตำแหน่ง เกษตรอำเภอกระนวน

                                                 เบอร์ติดต่อ 087-2393318

 

 

                               
นางสาวแก้วกัลยา   ขวัญพรม                        นางนารีนาถ   วิชัยวงษ์   
      นวส.ชำนาญการ                           เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบ ต.หนองกุงใหญ่ 
                           รับผิดชอบ ต.น้ำอ้อม 

เบอร์ติดต่อ 086-3763185                          เบอร์ติดต่อ 061-0460081

 

         ว่าง                                              

                                                             นายปิยะวิทย์  หาปัญนะ
                                                                นวส.ชำนาญการ
รับผิดชอบ ต.ห้วยโจด                              รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง,หัวนาคำ

เบอร์ติดต่อ -                                          เบอร์ติดต่อ 081-0507947

                                 

                            
นางสาวกฤษฎิ์นิชา   วรัตถ์ปวีร์กุล                        นายวิชิต  วิชาเงิน

    นวส.ชำนาญการ                                            นวส.ปฎิบัติการ            

รับผิดชอบ ต.บ้านฝาง                                    รับผิดชอบ ต.ดูนสาด, หนองโน

เบอร์ติดต่อ 061-0219955                              เบอร์ติดต่อ 088-7312106

        ว่าง                                                  

                                                                นางวารุภา  พรมทา

                                                                  นวส.ปฏิบัติการ

รับผิดชอบ ต.หนองโน                                  รับผิดชอบ ต.หนองโก 

เบอร์ติดต่อ -                                            เบอร์ติดต่อ 085-3546117

                                    

  นางสาวกัญญาภัทร   โพธิ์มี                           นางสาวราตรี  โง๊ะบุดดา
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                             เจ้าพนักงานธุรการ
  
รับผิดชอบ งานธุรการ                                 รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล

  เบอร์ติดต่อ 083-3408768                             เบอร์ติดต่อ 093-5279212


          

 

 

 

นายสุดใจ   พิมพ์ประเสริฐ์

    นักการภารโรง
                                                                    

 

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 

 

 

----- ยังไม่มีข้อมูล -----