เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างแบบรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน อำภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ตัวอย่างแบบรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน อำภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...

เช็คสถานะรับสิทธิ์เยีบยวยาเกษตรกร ประจำปี 2563

เช็คสถานะรับสิทธิ์เยีบยวยาเกษตรกร ประจำปี 2563...

ขอเชิญชวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่สนใจและมีความประสงค์พร้อมสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ศูนย์

ขอเชิญชวนเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่สนใจและมีความประสงค์พร้อมสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ศูนย์...

แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ

แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ...

แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง

แนวทางการป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง...

เกษตรร่วมใจ รับมือ ภัยแล้ง

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ขอให้เกษตรกรปรับตัวรับมือภัยแล้ง...

เชิญชวนลดการเผา

สำนักงานเกษตรอำเภอขอสนับสนุนให้พื้นที่อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ลดการเผาในพื้นที่เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ...

คำชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จังหวัดขอนแก่น

คำชี้แจงการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง จังหวัดขอนแก่น...

รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ...

โรคข้าวและการป้องกันกำจัด โรคไหม้ (Rice Blast)

โรคข้าวและการป้องกันกำจัด โรคไหม้ (Rice Blast)...