เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                  

ข่าวสารและกิจกรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ นำเกษตรกรเข้าร่วมงานเวทีแล...

ผลงานและเปิดตลาดเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ผลงาน...

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day)

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่...

อบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน โดยนางบุญเรือง ศรีเชียงสา พร้อมคณะ ร่วมกับการยางแห...

มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชน ตำบลหนองกุงใหญ่

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมคณะ มอบปัจจัยการผลิตศูนย์ผลิตเมล...

ติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวชุมชนบ้านฝางพัฒนา

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มข้าวชุมชนบ...

อบรมเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค2

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายปิยวิทย์ หาปัญนะ นวส.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค2 ร...

วัน อสม. แห่งชาติ อำเภอกระนวน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอกระนวน เป็นประธานพิธีเปิด วัน อสม. แห่งชาติ อำเ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...