เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 10 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงา...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 9 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภ...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันที่ 14 สิงหาคม 2561

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมเป็นวิทยากรเรื่องเ...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 7 วันที่ 12 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเ...

ข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันที่ 10 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายวีระ ชัยเด...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 5 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยประธาน ศพก. แ...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 4 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติงาน ...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 3 วันที่3 สิงหาคม 2561

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประช...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมคัดเลือกคณะกรรมกา...

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอบ...

ข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 31/7/61 ประชุมสำนักงาน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

Field Day 21 มิถุนายน 2561

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน