เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 19/6/61 โครงการไทยนิยม ครั้งที่ 4 ต.หนองโก หมู่ที่ 8,16

วันอังคาร ที่ 19 มิ.ย. 2561 นางเพียงพร แก้วพระเนาว์ นวส. ชำนาญการ ได้ร่วมจัดเวทีไทยนิยมยั่งย...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 18/6/61ตรวจเยี่ยมแปลงประกวดไร่นาสวนผสม ของนายเยี่ยม ศรีพั่ว ณ บ้า

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง รก.เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นา...

ข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2561 18/6/61 ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 2ประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันจันทร์ ที่ 18 มิ.ย. 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในต...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 15/6/61 โครงการไทยนิยม ครั้งที่ 4 ต.ห้วยโจด

ภารกิจวันที่ 15. มิ.ย. 61. นายไพฑูรย์. ย่องเหล่ายูงรก.เกษตรอำเภอกระนวน ร่วมงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 14/6/2561 จัดเวทีไทยนิยม ครั้งที่ 4 ต.หนองกุงใหญ่

วันพุธ ที่ 13 มิ.ย. 2561 นางเพียงพร แก้วพระเนาว์ นวส. ชำนาญการ และ นางสาวกฤษฎิ์นิชา วรัตถ์ปวีร...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 13/6/2561 จัดเวทีไทยนิยม ครั้งที่ 4 ต.หนองกุงใหญ่

วันอังคาร ที่ 12 มิ.ย. 2561 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 12/6/2561 พัฒนาที่ดินจ.ขอนแก่น มอบเมล็ดปอเทืองให้กลุ่มเกษตรกรแปลง

วันจันทร์ ที่ 11 มิ.ย. 2561 พัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเมล็ดปอเทืองให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่อ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 11/6/2561 จัดเวทีไทยนิยม ครั้งที่ 4 ต.หนองกุงใหญ่

วันจันทร์ ที่ 11 มิ.ย. 2561 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 11/6/2561 จัดเวทีไทยนิยม ครั้งที่ 4 ต.หนองกุงใหญ่

วันเสาร์ ที่ 9 มิ.ย. 2561 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ร่ว...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 8/6/2561 ประชุมสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันศุกร์ ที่ 8 มิ.ย. 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแ...

ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 7/6/2561ศึกษาดุงานและอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิ.ย. 2561 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการใน...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน