เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต...

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 12 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 พ.ย. 61 มีดังนี้ เวลา 14.00 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอก...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 11 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 28 พ.ย. 61 มีดังนี้ เวลา 09. 30 น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 10 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27พ.ย. 61 มีดังนี้ นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 9 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 27พ.ย. 61 มีดังนี้ นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่8 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561มีดังนี้ 1. เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 7 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกร...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 6 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 16 พ.ย. 61 มีดังนี้ 1. เวลา 09.30 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 5 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 12.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อ...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 4 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 13 พ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนตรวจประเมิณผลผลิต...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 3 วันจันทร์ ที 12 พฤศจิกายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่12พ.ย.61 เวลา10.00น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวนประชุมเจ้า...

ข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ฉบับที่ 2 วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันที่ 6 พ.ย. 2561 มีดังนี้ 1.เวลา09.30น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

                                     

Field Day 21 มิถุนายน 2561                        โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                          ปี  2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปลาส้ม แม่สมจิต

อ.อุบลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน