เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคี ต.หัวนาคำ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสาวแก้วกัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ เข้าร่วม...

เข้าเยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว ตำบลดูนสาด

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 นางสาวเจียรนัย ธรรมดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร...

เยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว ต.หนองโน

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 น.ส.กฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นักวิชาการส่งเสริม...

เยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว ต.หนองกุงใหญ่

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 น.ส.แก้วกัลยา ขวัญพรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษต...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกร(สมาร์ทฟาร์มเมอร์)ที่ตำบลหนองกุงใหญ่ ต.บ้านฝาง และ ต.ห้วยยาง

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันที่18ตุลาคม 2562 นายอำเภอกระนวน นายเพชร สุพพัตกุล พรอ้มด้วย นายวี...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

                                     

Field Day 21 มิถุนายน 2561                        โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                          ปี  2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                    

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปลาส้ม แม่สมจิต                   Field Day 19 มิถุนายน 2562

อ.อุบลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                   สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน