เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 8 วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561

เวลา 13.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเก...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 7 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเก...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00น. นางสาวแก้กัลยา ขวัญพรม นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชุนเกี่ยวกับโครงการสานพลังประชา...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคม 2561 เวลา09.00น.นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระน...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 4 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม2561 เวลา09.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนได้จัดอบ...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 3 วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมเจ้าห...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำ...

ข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561 ฉบับที่ 1 วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายฉลอง คงสมของ เกษตรอำเภ...

ข่าวประจำเดือน กันยายน 2561 ฉบับที่ 20 วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษี...

ข่าวประจำเดือน กันยายน 2561 ฉบับที่ 19 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเ...

ข่าวประจำเดือนกันยายน 2561 ฉบับที่ 18 วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนร่วมกันปลูกต้นร่วงผึ้งหน้า...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

                                     

Field Day 21 มิถุนายน 2561                        โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                          ปี  2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปลาส้ม แม่สมจิต

อ.อุบลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน