เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

นางวศินาฎ ทองบุดดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวนออกเ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางวศินาฎ ทองบุดดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมเจ้...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ต้อนรับ นายสุเท

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง...

สำนักงานเกษตรจังหวัดออกติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมดำเนินอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดออกติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมดำเนินอันเนื...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพงเคหะกิจเกษตรชำนาญการ ลงสำรวจพื

นที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพงเคหะกิจเก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหะกิจเกษตรชำนาญการ ลงพื้นท

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ จพง.เคหะก...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

                                     

Field Day 21 มิถุนายน 2561                        โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                          ปี  2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                    

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปลาส้ม แม่สมจิต                   Field Day 19 มิถุนายน 2562

อ.อุบลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                   สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน

       

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอกระนวน

more...