เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ชำนาญการ ออกเยี่ย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์ก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชัยวงษ์ เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญการ เข้าร่ว

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นางนารีนาถ วิชั...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการยาเสพติด ร่วมกับท่านนาย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน เข้าร่วมประชุมเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมก...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนให้การต้อนรับ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นลงพื้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวนให้การต้อนรับ นายสุเทพ มณีโ...

นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นวส.ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมประจำเ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00น. นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเง...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

                                     

Field Day 21 มิถุนายน 2561                        โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                          ปี  2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                    

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปลาส้ม แม่สมจิต                   Field Day 19 มิถุนายน 2562

อ.อุบลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                   สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

   แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                            องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน

       

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอกระนวน

more...