เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                  

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกวดกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ดีเด่นระดับอำเภอกระนวน

วันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินการประกวดเพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทร...

อบรมการดำเนินการสำรวจแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูข้าว

วันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพข้าวครบวงจรจังหวัดขอนแก่น...

พิธีปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอิ

วันที่23สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ได้ทำพิธีปิดโครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารม...

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรและผู้ยากจน (อชก...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบาร...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบาร...

การถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ให้กับหมู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่งแค

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน จัดกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดรายจ่...

พิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยช

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน ทำพิธีเปิดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารม...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...