เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคา 2565 เวลา 13.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ ว

วันที่ 19 มกราคา 2565 เวลา 13.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางนารีนาถ ว...

วันที่ 18 มกราคม 2565 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ โยธาวงษ์ เข้

วันที่ 18 มกราคม 2565 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นางสาวดวงใจ โยธาวงษ์ เข้...

วันที่ 18 มกราคม 2565 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส.

วันที่ 18 มกราคม 2565 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ หาปัญนะ นวส....

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงา

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงา...

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายพิพัฒน์ บุญนา

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นายวีระศักดิ์ ธิถา เกษตรอำเภอกระนวน มอบหมายให้นายพิพัฒน์ บุญนา ...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

                                     

Field Day 21 มิถุนายน 2561                        โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                          ปี  2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                    

กลุ่มแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปลาส้ม แม่สมจิต                   Field Day 19 มิถุนายน 2562

อ.อุบลรัตน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน                   สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

 

 

 

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน

 

                

 แนะนำ ศพก อำเภอกระนวน                             องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีอำเภอนกระนวน ปี 2564               ศพก

 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี2564                  องค์ความรู้ ศพก อำเภอกระนวน 2564        

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

 

ดูเพิ่มเติม...

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอกระนวน

more...